Het proces, waarbij verschillende spieren gelijktijdig worden gestuurd, om één handeling te verrichten heet coördinatie. Een goede coördinatie gaat gepaard met een goede balans. Wanneer je voldoende tijd steekt in het trainen van je coördinatie wordt het makkelijker om snellere en moeilijkere bewegingen te maken. Een goed hulpmiddel voor het verbeteren van je coördinatie is de speedladder/trainingsladder.

Door oefeningen uit te voeren met de speedladder of trainingsladder kan je de coördinatie en het technisch vermogen van het lichaam verbeteren. Belangrijk bij de trainingsladder oefeningen is dat je niet alleen met je voeten en benen de oefeningen uitvoert, maar dat ook je armen actief meebewegen. Door de armen actief en gecontroleerd te bewegen worden zowel hand-oog- als oog-voet coördinatie getraind.

Oefeningen voor de trainingsladder

Hop Scotch Drill

Speedladder hop scotch drillBegin onderaan de ladder met je voeten op heupbreedte. Spring met beide voeten de lucht in en land alleen met je linkervoet in het eerste vak. Zet direct weer af met je linkervoet en land met beide voeten in het tweede vak. Spring weer met beide voeten de lucht in, maar land nu enkel op je rechtervoet in het derde vak. Zet direct weer af en land met beide voeten in het vierde vak. Herhaal dit patroon tot het einde van de ladder.

 

 

In-Out Drill

Speedladder in en outBegin weer met je voeten op heupbreedte. Stap met je linkervoet in het eerste vak en volg direct met je rechter voet. Stap vervolgens met je linkervoet links van het tweede vak en zet je rechtervoet direct rechts buiten het tweede vak. Nu stap je met je linkervoet in het derde vak en je volgt direct met je rechtervoet. Herhaal dit patroon tot het einde van de ladder.

 

 

 

Lateral Feet Drill

Speedladder Lateral feet drillStart met beide voeten links voor het eerste vak. Stap eerst met je linkervoet in het eerste vak en vervolgens met je rechtervoet. Nu stap je met linkervoet naar rechts buiten het eerste vak en volg ook met je rechtervoet. Zet vervolgens eerst je linkervoet in het tweede vak en sluit je rechtervoet ook aan. Nu stap je uit naar de linkerkant van het tweede vak en je herhaalt voorgaande stappen. Maak de coördinatieladder af en wissel de startpositie af. Start je linksvoor dan begint je linker voet, start je rechtsvoor dan begint je rechtervoet.

 

 

Tango Drill

Speedladder Tango DrillStart met beide voeten links van het eerste vak. Stap met je linkervoet in het eerste vak. Stap met je rechtervoet rechts van het eerste en tweede vak en sluit je linkervoet direct aan. Nu stap je met je rechtervoet in het tweede vak en stap je met je linkervoet links buiten het tweede en derde vak. Herhaal voorgaande stappen en maak de ladder af. Wissel ook bij deze oefening je startpositie links of rechts van de speedladder.

 

 

Five Count Drill

Speedladder Five Count drillStart weer met beide voeten onderaan de ladder en stap met je rechtervoet rechts buiten het eerste vak. Stap met je linkervoet in het eerste vak en stap ook met je rechtervoet het vak in. Vervolgens stap je met je linkervoet in het tweede vak en sluit aan met je rechtervoet. Nu stap je met je linkervoet links van het derde vak. Zet je rechtervoet en het derde vak en sluit aan met links. Stap in het vierde vak met rechts eerst en sluit aan met links. Maak de oefening af door voorgaande stappen te herhalen.